Techniques for tilting and rotating excavator equipment

Automatic coupling of power to excavator tools.

Patented safe coupling of quick hitches.

+46 70 200 222 9 info@oilflow.se

Losskoppling av ett till redskapsfästet kopplat hydrauliskt redskap: (innehåller patenterade tekniska lösningar).
Ventilen 1. Öppnar servoflöde från bärarens hydraulsystem. Plungen 8 med kanalen 3 trycksätts. Simultant trycksätts cylinderrummet 4 i cylinderhuset 5. Nippeln 6 med kolven 7 förflyttar sig mot det statiska plunge arrangemanget 8.9.23. Vid fullbordad slaglängd öppnar porten 39 för flöde till redskapsfästet 10 sid vy och förflyttar låscylinderns 51 kolv 12 medbringande låskilen 13 och slidarrangemanget 14. Låscylindern 51 plussida dräneras via piloterade backventilen 19 som öppnas med servotyck från porten 39. Samtidigt som porten 39 öppnar för att lossa ett redskap piloteras backventilen 38 för dränering av innestående tryck i kammaren 34 och nippeln 6 via strypningen 40, backventilen 41, kanalen 42 Trycksatta kontaktorn 2 indikerar att nippeln är frånkopplad det hydrauliska redskapet. Servotryck är tillfört sliden 15 via kanalen 16. Kaviteten 17 är nu öppen för flöde till kontaktorn 18 som aktiveras för signal att redskapsfästet är lossat från redskapet. Porten 20 är anslutning för arbetshydraulik till redskapet. Plungen 21 är tillfört servotryck, dess port 22 är stängd. 23 är statiskt infäst till redskapsfästet 10. Redskapsfästet 10 kraftfjäder 24 är nu laddad med energi men är spärrad till att återföra kilen till låst läge genom att backventilen 25 är stängd. Så länge ventilen 1 är aktiverad för frånkoppling av nippeln 6 är cylinderrummet 11 trycksatt. Kolven 7 tryckarea är större än kraftfjädern 24 maximala tryckkraft.

Tillkoppling av ett hydrauliskt aktiverat redskapsfäste.
Redskapsfästet 10 fälls ned mot sin kopplingsaxel 26 och öppnar plungen 21 port 22. Kraftfjädern 24/fjädrarna förflyttar låskilen 13 till låst läge. Låscylinderns minussida dräneras till tank via 25. Via påverkade backventilen 25. Låscylinderns plussida fylls från tank via opåverkade backventilen 19. Porten 27 aktiverar kontaktorn 28 för att ange kopplad nippel. Sliden 15 kavitet 17 är nu stängd och kvarstående tryck dräneras via strypningen 29 till tank. Kontaktorn 30 indikerar kopplat redskap. Kaviteten 31 öppnar för servotryck till porten 32 som fyller cylinderrummet 33 och förflyttar kolven 7 med nippeln 6 i riktning från det statiska fästet 23. Kontaktorn 36 indikerar låst läge. Via kanalen 42, strypningen 40 och backventilen 41 tillförs arbetstryck från redskapet till kammaren 34 i avsikt att hindra separation av nippel 6 och dess hon del. Strypningen är till för att mildra pulserande krafter från till exempel ett slagverktyg. Tryckarean på plungen 8 är lika eller större än nippeln 6 tryckarea.

Till och frånkoppling av framaxellås. Från start av redskapsbärare -kall  masskin.  
Inget servotryck. Inget hydrauliskt manövrerat redskap är tillkopplat. Kilen 13 är utskjuten med fjäderkraft 24. Framaxelklampen 49 är utskjuten med hjälp av fjäderkraft 52,53.

Startad redskapsbärare: Servotryck tillförs från bäraren via ventilen 1. Plungen 46 trycksätts och förflyttar sig till stängning av porten 47. Plungen 15 är trycksatt från redskapsbärarens servosystem. Dess kavitet 31 öppnar för flöde till ventilen 56. För att flöde skall tillföras framaxelklampen 49 cylinderrum 48 måste operatören först kvittera ok med slutaren 57 för att lossa 49 från blockerat läge av framaxel 45. Flöde tillförs framaxelklampens 49 cylinderrum 48. Cylinderrummet 54 dräneras till tank. Framaxelklampen lossar blockeringen av framaxeln 45. Kraftfjäderpaketet 52,53 laddas med energi. Klon/klorna 44 kan nu engagera ett redskaps framaxel 45. Vid fullbordad koppling har plungen 46 tryckts undan för öppning av porten 47 som öppnar backventilen 58. Framaxelklampens cylinderrum 48 dräneras till tank och framaxelklampen 49 förs med fjäderkraft till blockerat läge av framaxeln 45.
Cylinderrummen 54,11 kan anslutas till atmosfären. 34 kan anslutas till atmosfären utan funktionen påfyllning via kanalen 42.

För att garantera fyllnad av kamrarna 49,11,34 kan dessa vara anslutna till ett reducerat servotryck. Piloterade backventilerna 19,58 utgör förhinder att oavsiktligt öppnas av yttre kraft påverkan.

Framaxelklampen låser automatiskt när ett redskap kopplas och kan inte lossas förrän låskilen 13 medbringat plungen 15 till öppning av kaviteten 31 och en aktiv handling av operatören sluter brytaren 57. Krav finns på två operatörsaktiviteter för att lossa ett redskap.


Quick Coupler for Automatic connection of hydraulic power.

SEQUENCE FOR LOCKING OF HYDRAULIC TOOL
Locking cylinders’ piston 2 piston and piston head 2 is forced to locking by servo pressure
in chamber 4.
Valve 1 is open for drain of chamber 3 to tank.
Chamber 6 is by suction or tank pressure filled from tank.
SEQUENCE FOR COUPLING OF HYDRAULIC CONNECTORS
Slide bar is brought to open for drain of coupler cylinders’ chamber 1.
Chamber 5 is by suction or tank pressure filled from tank.
Coupler cylinders’ piston and piston head is forced by servo pressure in chamber 2 to connect the hydraulic connector to hydraulic tool.
Check valve 2 allow working pressure into chamber 5 to overcome release forces between male and female connectors as well as keep volume in chamber 5, valve 2 is closed.

SEQUENCE FOR RELEASE FROM HYDRAULIC TOOL
Locking cylinders’ valve 1 opens for servo pressure to chamber 3.
Pil. Check valve opens for drain of chamber 6 to tank.
Piston head 2 larger pressure area than piston 2 area in chamber 4 forces wedge to move for release from coupler axel.
Piston 2 press hydraulic oil volume in chamber 2 back into servosystem.
SEQUENCE FOR RELEASE OF HYDRAULIC CONNECTORS
Slide bar is brought to open for servo pressure to chamber 1.
The area difference between piston head in chamber 1 and piston in chamber 2 makes the piston to move into chamber 2 and press servo oil volume back into servosystem.


Kraftkopplingsrdon med integrerad rengöring av dess kopplingsytor

Rengöringsmetod av kraftkopplingar vid redskapsfästen hos jordförflyttningsmaskiner

Svensk patentdatabas SE 9903376-3

Snabbkoppling särskilt vid redskapsbärande maskiner.

Svensk patentdatabas SE 9303232-4


Don för automatisk anslutning och rengöring av kraftkopplingar hos redskapsbärande maskiner
Svensk patentdatabas SE 1200246-5


Gripdon som kopplas till en bärararms redskapsfäste

Svensk patentdatabas  9502805-6

Skyddsanordning vid rotatoraggrega

Svensk patentdatabas SE 8803271-9

Anordning för svängning av skophalvorna hos en tvådelad grävskopa

Svensk patentdatabas  

SE 8602108-6

Anordning vid av grävmaskiner och liknande maskiner burna redskap

Svensk patentdatabas SE 8102996-9

Dubbelrotor

https://www.youtube.com/watchv=A8SFphJHGQQ

----------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=T_9_U7pmAbg

----------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=X7F1j3HVyBw


S40-45-50-60-70-80-90-100

Techniques, drawings and patent for sale alternative consulting joint venture


System hos redskapsfästen för att kontrollera dess låsregels position.

Svensk patentdatabs SE 1300670-5

Techniques and drawings for sale are some on dwg. and some on film/paper. Some products have been produced in numbers some are more of in innovations in process. However products are in a constant developing process. A buyer must closely study the drawings before start a production. Experiences from previous production will be shared. There are many detail drawings and minor faults and questions can appear

Tiltrotator dwg. drawings for 16 to 24 tonnes.

 • Compact 2x45 degr tilting
 • Rotation by 2 high torque motors Braking by integrated disk bräkes or hydrostatic.
 • Rotaton speed > 20 r.p.m
 • Rotation torque  up to 16000 Nm
 • Autoomatic coupling of hydraulic.


High flow automatic coupler with cleaning of nipples.

Can be coupled under water.

Skyddsanordning vid rotatoraggregat

Svensk patentdatabas SE 8803271-9

    Tiltrotator dwg drawings for 16 to 24 tonnes

 • Compact 2x45 degr tilting.
 • Rotation by 2 high torque motors.
 • Rotation speed > 20 rpm.
 • Rotation torque up to 16000 Nm
 • Powerfull grabs.
 • Automatic coupling of hydraulic

   

Tiltrotatorn med den snabbaste och kraftfullaste rotorenheten. >20 varv/minut.

>160000 Nm med kontnuerlig rotation utan varmgång i växeln som hos en snäckväxel.

Dubbla högmomentmotorer med integrerade lamellbromsar ger tyst och smidig gång och exakt positionering utan glapp.

Svängkrans med invändig kugge som tar upp stora brytkrafter.

170 degrees swing attached with 2x90 tilt.

Swing bucket S40 Swing&Tilt S40

Tilt@Rotate

Hydrostatic drive and braking

S1-S60

The future of tilt&rotate

X∞360 Y∞360 Z 2x45